Chặt cây xanh Hà Nội: Gỗ đường kính 10cm cũng phải bán đấu giá

16:19, 14/03/2016
|

(VnMedia) -  Theo quy định mới, gỗ tròn nguyên khai có đường kính từ 10 cm và chiều dài từ 1m trở lên phải tổ chức bán đấu giá; Riêng gỗ quý hiếm thì không phân biệt kích thước, phải bán đấu giá trên toàn Thành phố….

gỗ cây xanh
Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu, đối với gỗ thu hồi (gỗ tròn nguyên khai có đường kính đầu nhỏ từ 10 đến dưới 20 cm, chiều dài từ 1m trở lên phải tổ chức bán đấu giá - ảnh: Zing.vn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký ban hành quy định về việc xử lý gỗ, củi thu hồi khi thực hiện cắt, sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng giao Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn theo phân cấp quản lý có trách nhiệm tổ chức thu hồi, đo đạc khối lượng, phân loại gỗ, củi và xử lý như sau: Đối với gỗ thu hồi (gỗ tròn nguyên khai có đường kính đầu nhỏ từ 10 đến dưới 20 cm, chiều dài từ 1m trở lên hoặc có đường kính đầu nhỏ từ 20cm trở lên, chiều dài từ 30cm trở lên), sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã theo phân cấp có trách nhiệm tổ chức bán đấu giá.

Riêng đối với gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, không phân biệt kích thước, ông Hùng giao Sở Xây dựng thu hồi, đo đạc khối lượng, bảo quản và tổ chức bán đấu giá trên toàn địa bàn Thành phố. Trình tự thủ tục bán đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về bán đấu giá tài sản nhà nước.

Đối với củi thu hồi, Phó Chủ tịch Thành phố cho phép Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức bán thanh lý, xử lý như vật tư, phế liệu thu hồi ngay sau khi cắt sửa, thay thế cây xanh để giảm thiểu thời gian xử lý, tiết kiệm, chi phí vận chuyển, bảo quản, tổ chức bán đấu giá. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính thống nahats ban hành công bố giá củi hàng quý làm cơ sở xác định giá bán theo quy định.

Số tiền thu được từ bán gỗ, củi thu hồi, sau khi trừ chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật phải nộp vào ngân sách Thành phố hoặc ngân sách quận, huyện thị xã theo phân cấp. Sở Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý có trách nhiệm phê duyệt dự toán chi phí làm cơ sở thanh, quyết toán theo quy định.


Ý kiến bạn đọc