Mùa dịch Covid-19: Tiền mặt “thất sủng”, thanh toán online lên ngôi