Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức được ViettinBank cùng 3 ngân hàng ký rót vốn