Nông sản sang Trung Quốc gặp khó, hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu ngày càng tăng