Đưa ra đòi hỏi quá đáng, Mỹ mất đồng minh then chốt vào tay Trung Quốc?