Nghệ sĩ Việt, Hội LHPN Việt Nam chung tay quảng bá áo dài Việt