Tạm giữ 400 kg hạt hướng dương do Trung Quốc sản xuất