http://vnmedia.vn/cong-nghe/vien-thong/v3.txt
Viễn thông

VNPT sẵn sàng chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số sang 10 số

   
  Thông tin thời tiết
  25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

   9° - 21°

  • 20/12

   9° - 21°

  • 21/12

   9° - 21°

  • 22/12

   13° - 21°