Thủ tướng: Không để doanh nghiệp nhà nước "cái gì cũng phải chạy đi xin"

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)