http://vnmedia.vn/dan-sinh/y-te/v3.txt
Y tế

Ngành Y đang thiếu hệ thống pháp lý bảo vệ các bác sỹ

   
  Thông tin thời tiết
  25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

   9° - 21°

  • 20/12

   9° - 21°

  • 21/12

   9° - 21°

  • 22/12

   13° - 21°