Tuyên bố tặng quà Giáng sinh cho ông Trump, Triều Tiên khiến Mỹ run?