Một năm chuyển mạng giữ số: VinaPhone vững ngôi đầu