Nhiều cổ phiếu trắng bên mua, chỉ số Vn-Index giảm điểm