‘Vua cá’ Hùng Vương báo lỗ gấp 2 lần sau kiểm toán