Không tổ chức tour du lịch đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm vi rút corona cao