Thị trường trái phiếu ở Đông Á mới nổi cải thiện, nhưng còn nhiều quan ngại

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)