Rời vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Bá Dũng vẫn làm cho Techcombank

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)