Thành lập lực lượng đủ mạnh có trang bị vũ khí tổng kiểm soát xe từ 8 chỗ trở lên

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)