Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong 8 năm

11:22, 28/12/2015
|

(VnMedia) - Nền kinh tế tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá – báo cáo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày tại Hội nghị của Chính phủ với địa phương diễn ra sáng nay (28/12), cho biết.

Tại Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, nền kinh tế tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp. Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát ít biến động, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tài chính ổn định. Công tác quản lý thu-chi NSNN đươc tăng cường, thu NSNN cả năm ước vượt dự toán.

Kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới.

Sản xuất công nghiệp có mức tăng cao hơn nhiều so với các năm trước, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả; chính sách phát triển thủy sản, kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia được chú trọng. Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, sức mua và tổng cầu được cải thiện đáng kể.

Cơ cấu lại nền kinh tế đạt được nhiều kết quả; môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện đáng kể; hoạt động phát triển doanh nghiệp trong nước chuyển biến tích cực. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá, đặc biệt là thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế.

Công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Các cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; cải cách TTHC đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực; tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, với 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản.

PTT Nguyễn Xuân Phúc
PTT Nguyễn Xuân Phúc trình bài Dự thảo Nghị quyết

Cụ thể, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; Tạo chuyển biến căn bản về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước; Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung phân tích, thảo luận vào 2 báo cáo nói trên.

Cụ thể, trong thảo luận về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Thủ tướng yêu cầu cần quan tâm, tập trung làm rõ, đánh giá được những mặt tích cực, những ưu điểm, những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy trong năm 2016 và thời gian tới; đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế, những yếu kém còn tồn tại, nhất là nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các đại biểu tập trung phát biểu, đóng góp ý kiến, bảo đảm Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 được ban hành bám sát Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, thực sự đúng, sát với thực tế tình hình kinh tế-xã hội của đất nước để làm sao đất nước bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 sẽ đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra cho năm 2016, tạo điều kiện, tiền đề để thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016-2020 mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới sẽ đề ra.


Ý kiến bạn đọc