Tiếp tục khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng

15:16, 04/08/2016
|
(VnMedia)-  Công ty Oxalis tiếp tục khai thác tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” trong năm 2017.
 
Ngày 3/8/2016, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 1213/UBND-VX về việc thời gian khai thác tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”. 
Hang Sơn Đoòng. Ảnh: Internet.
Hang Sơn Đoòng. Ảnh: Internet.
 
Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất (Oxalis) tiếp tục khai thác tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” từ tháng 01 - 8/2017, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty Oxalis thực hiện việc khai thác phải đảm bảo tính bền vững, không phá vỡ cảnh quan tự nhiên, hạn chế mức thấp nhất tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, cảnh quan hang động, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được phê duyệt và các quy định tại Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh.
 
Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng của tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”, tránh việc chồng chéo điểm cắm trại tại Hang Én giữa các tour du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, UBND tỉnh cũng đồng ý giao Công ty Oxalis là đơn vị duy nhất khai thác tuyến du lịch khám phá Hang Én trong thời gian được giao khai thác tuyến du lịch khám phá Sơn Đoòng. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thực hiện việc liên kết với Công ty Oxalis để khai thác tuyến du lịch khám phá Hang Én đảm bảo có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
 
Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc