Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

15:05, 25/07/2016
|

(VnMedia) - Chiều nay (25/7), ông Trần Đại Quang đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021, sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, sáng 25/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch nước nêu rõ: Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 02-NQ/TW ngày 8 tháng 7 năm 2016, Căn cứ Điều 31 Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngay sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã bỏ phiếu, thống nhất bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo kết quả được ông Bùi Văn Cường, Trưởng ban kiểm phiếu công bố, có 485/487 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp QH, ông Trần Đại Quang đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Trần Đại Quang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - ảnh: Tuệ Khanh
Như vậy, đây là lần thứ hai Chủ tịch nước Trần Đại Quang thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước sau khi tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước.

Phát biểu sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông nói:

"Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ  nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm; nỗ lực làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương thức và cơ chế vận hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; chăm lo xây dựng  lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền,  thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hoà bình để phát triển đất nước; tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; chủ  động hội nhập, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh; nâng cao vị thế và uy tín của Việt nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội  ở  khu vực và trên  thế giới."
 
Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc