Bộ Xây dựng phản hồi về nhà chung cư diện tích 25m2

07:08, 02/11/2017
|

(VnMedia) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 2520/BXD-QLN ngày 23/10/2017 trả lời kiến nghị của TPHCM về quy định diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư.

Theo đó nội dung kiến nghị của TP.HCM về việc cho rằng căn hộ nhỏ (dưới 45m2/căn hộ) sẽ làm gia tăng dân số, tăng áp lực về kỹ thuật hạ tầng và kỹ thuật xã hội, phá vỡ quy hoạch được duyệt. Bộ Xây dựng nhận thấy công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự, mỹ quan đô thị không chỉ phụ thuộc vào quy định tiêu chuẩn diện tích tối thiểu căn hộ chung cư mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Đối với các dự án nhà ở thì việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch để kiểm soát dân số, mật động xây dựng, chiều cao công trình được thực hiện theo pháp luật về quy hoạch, quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD và quy hoạch chi tiết của dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ nêu, kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều nước trên thế giới đều cho phép xây dựng căn hộ có diện tích nhỏ như Hàn Quốc là 14m2, Pháp là 15m2, Thái Lan là 15-20m2. Tuy nhiên các quốc gia này vẫn thực hiện tốt việc quản lý dân số, quy hoạch kiến trúc và đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các đô thị.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của TP.HCM đề xuất áp dụng tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội tối thiểu 25m2/căn hộ theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Về ý kiến đề nghị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2002 Nhà ở - Nguyên tắc thiết kế (căn hộ chung cư thương mại tối thiểu là 45m2). Trường hợp cần có kiểm soát, quản lý quy hoạch và dân số đô thị theo điều kiện đặc thù của địa phương trong khi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà ở chung cư chưa được ban hành thì UBND TP.HCM có thể nghiên cứu ban hành quy định về diện tích tối thiểu căn hộ chung cư thương mại để áp dụng trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc ban hành tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với căn hộ thương mại cần kết hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cá nhân xây dựng nhà ở với giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên phạm vi địa bàn. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 03 ngày 25/1/2017 về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Do vậy, Bộ đề nghị thành phố nghiên cứu theo hướng không bắt buộc tất cả các dự án phải áp dụng tiêu chuẩn diện tích căn hộ thương mại tối thiểu là 45m2 mà có thể cho phép xây dựng một tỷ lệ nhất định (20-25%) số căn hộ chung cư có diện tích nhỏ 25-45m2 đối với các dự án nhà ở tại khu vực trung tâm, mật độ dân cư cao, điều kiện hạ tầng không thuận lợi, đối với khu vực ngoài trung tâm, địa bàn có nhiều công nhân lao động… thì có thể cho phép áp dụng tỷ lệ căn hộ có diện tích nhỏ cao hơn.

Trước đó, trong văn bản 5657/UBND-ĐT của UBND TP.HCM về quy định diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư có đề cập, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, tiêu chuẩn diện tích tối thiểu căn hộ chung cư: đối với nhà ở xã hội diện tích tối thiểu là 25m2, nhà thương mại là 45m2.

TP.HCM cho rằng hiện thành phố có tốc độ đô thị hóa, tốc độ tăng dân số cơ học rất cao. Việc đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có diện tích nhỏ (dưới 45 m2/căn) sẽ làm đẩy nhanh hơn nữa quá trình này. Qua đó, làm tăng quy mô dân số và tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội hiện đang quá tải. Điều này cũng phá vỡ quy hoạch được duyệt, nguy cơ xuất hiện “nhà ổ chuột” trên cao trong lòng đô thị.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc