Công ty nào đang nhiều tiền nhất nước Mỹ?

10:46, 24/08/2017
|

24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD quý trước.

Các công ty Mỹ đang điên cuồng tích trữ tiền mặt. Trong quý II, 24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD, tăng 1,63% so với quý trước, theo số liệu của Bank of America. Tuy vậy, hơn 80% số tiền này đang được để ngoài Mỹ. Dưới đây là 10 công ty có khối tiền mặt lớn nhất.
Các công ty Mỹ đang điên cuồng tích trữ tiền mặt. Trong quý II, 24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD, tăng 1,63% so với quý trước, theo số liệu của Bank of America. Tuy vậy, hơn 80% số tiền này đang được để ngoài Mỹ. Dưới đây là 10 công ty có khối tiền mặt lớn nhất.
1. Apple Tổng tiền mặt: 261,5 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 246 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +36%
1. Apple Tổng tiền mặt: 261,5 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 246 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +36%
2. Microsoft Tổng tiền mặt: 133 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 127,9 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +14,93%
2. Microsoft Tổng tiền mặt: 133 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 127,9 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +14,93%
3. Alphabet Tổng tiền mặt: 94,7 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 57,9 Diễn biến cổ phiếu năm nay: hạng A: +14,21% Hạng C: +15,26
3. Alphabet Tổng tiền mặt: 94,7 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 57,9 Diễn biến cổ phiếu năm nay: hạng A: +14,21% Hạng C: +15,26
4. Cisco Tổng tiền mặt: 68 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 65,1 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: -0,01%
4. Cisco Tổng tiền mặt: 68 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 65,1 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: -0,01%
5. Oracle Tổng tiền mặt: 66,1 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 54,4 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +25,59%
5. Oracle Tổng tiền mặt: 66,1 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 54,4 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +25,59%
6. General Electric Tổng tiền mặt: 44,1 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 34,3 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: -22,57%
6. General Electric Tổng tiền mặt: 44,1 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 34,3 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: -22,57%
7. Amgen Tổng tiền mặt: 39,2 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 37,4 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +11,26%
7. Amgen Tổng tiền mặt: 39,2 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 37,4 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +11,26%
8. Qualcomm Tổng tiền mặt: 37,8 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 27,8 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: -20,97%
8. Qualcomm Tổng tiền mặt: 37,8 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 27,8 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: -20,97%
9. Gilead Sciences Tổng tiền mặt: 36,6 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 30,8 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: -2,17%
9. Gilead Sciences Tổng tiền mặt: 36,6 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 30,8 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: -2,17%
10. Coca-Cola Tổng tiền mặt: 27,2 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 23,8 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +9,34%
10. Coca-Cola Tổng tiền mặt: 27,2 tỷ USD Tiền để ở nước ngoài: 23,8 tỷ USD Diễn biến cổ phiếu năm nay: +9,34%


Theo VnExpress


Ý kiến bạn đọc