Một cơ sở thực phẩm chỉ chịu quản lý của một Bộ

21:57, 03/05/2014
|

(VnMedia) - Từ ngày 26/5 tới, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ chỉ chịu sự quản lý của một Bộ (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương).

Đó là một trong những nội dung của Thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT của Liên Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Việc này nhằm tránh chồng chéo, thiếu hiệu quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa

Từ ngày 26/5 tới, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ chỉ chịu sự quản lý của một Bộ.

 

Theo Thông tư trên, việc quản lý nhà nước về lĩnh vực này đảm bảo nguyên tắc môt sản phẩm, môt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan Nhà nước (1 Bộ). Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/5/2014.

Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên, trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.

Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN & PTNT và Bộ Công Thương thì Bộ NN & PTNT chịu trách nhiệm quản lý. Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, trừ chợ đầu mối v.v…


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc