http://vnmedia.vn/kinh-te/201705/so-doanh-nghiep-moi-gia-nhap-thi-truong-lien-tuc-tang-cao-569153/v3.txt
Số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường liên tục tăng cao

Số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường liên tục tăng cao

16:12' 30/05/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5 đầu năm, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.954 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 119.243 tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. 
 
Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký trong các tháng 3, 4, 5 năm 2017 đều đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2014 - 2017. 
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 63.992 doanh nghiệp. 
 
Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có thêm 50.534 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 485.634 tỷ đồng, tăng 13% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu so sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm phân theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Cụ thể, kinh doanh bất động sản đăng ký tăng 72,8%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 38,9%; Giáo dục và đào tạo tăng 31,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,3%; Kinh doanh bất động sản tăng 72,8%…
 
Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 13.458 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 12.884 doanh nghiệp, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.   
 
Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 19.264 doanh nghiệp, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Yến Nhi