Hà Nội có hơn 200 nhà, đất công sử dụng sai mục đích

07:08, 17/07/2015
|

(VnMedia) - Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty đóng trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, cơ quan này đề nghị các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty tổng hợp tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn Hà Nội theo các chỉ tiêu: tổng số cơ sở nhà, đất phải sắp xếp lại, xử lý; số cơ sở nhà, đất đã kê khai, báo cáo; số cơ sở nhà, đất đã đề xuất phương án xử lý; số cơ sở nhà, đất chưa kê khai, báo cáo; số cơ sở nhà, đất chưa đề xuất phương án.

Các đơn vị này thực hiện tự kiểm tra, rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn  Hà Nội.

Bố trí cán bộ có thẩm quyền phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở nhà, đất.

Đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất trong danh sách kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tình hình thực hiện phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất và cử cán bộ liên quan có thẩm quyền làm việc, ký biên bản kiểm tra từng cơ sở nhà, đất.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính, trên địa bàn thành phố hiện có 12.111 cơ sở nhà đất đã kê khai, báo cáo, trong đó có 1.493 cơ sở do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thuộc Trung ương và 10.618 cơ sở do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Hà Nội quản lý.

Đến cuối năm 2014 đã thực hiện kiểm tra, rà soát, sắp xếp và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 11.948 cơ sở, gồm 1.330 cơ sở thuộc Trung ương và 10.618 cơ sở thuộc thành phố.

Tuy nhiên, theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, trên địa bàn Hà Nội, đến hết tháng 4/2015 vẫn còn trên 200 cơ sở nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích được giao.

Trong đó, 60 cơ sở cho thuê, cho mượn; 5 cơ sở liên doanh liên kết không đúng quy định; 90 cơ sở bố trí làm nhà ở đan xen trong khuôn viên cần phải di dời; còn lại là các cơ sở sai phạm khác như bị lấn chiếm, bố trí cho các đối tượng khác sử dụng...


Anh Đào

Ý kiến bạn đọc