Đại tá Phùng Quang Hải thôi làm Chủ tịch Tổng công ty 319

09:41, 30/11/2016
|

Tổng công ty 319 (thuộc Bộ Quốc phòng) vừa thông báo bàn giao chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên giữa Đại tá Phùng Quang Hải và Đại tá Trần Đăng Tú. Đồng thời, bàn giao chức danh Tổng giám đốc giữa Đại tá Trần Đăng Tú với Đại tá Nguyễn Văn Xiển.

Ông Phùng Quang Hải làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty 319 từ năm 2011.
Ông Phùng Quang Hải làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty 319 từ năm 2011.


Đại tá Phùng Quang Hải được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty 319 từ năm 2011. Đây là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập từ năm 1979.

Hiện 319 có 6.000 nhân sự, 7 công ty TNHH một thành viên, 6 công ty cổ phần do Tổng công ty nắm cổ phần chi phối, 9 xí nghiệp, 7 ban quản lý dự án thực hiện chức năng đại diện chủ đầu tư, 5 ban điều hành xây lắp, 3 công ty liên kết với 38 ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Tổng công ty cho biết, giá trị sản xuất năm 2016 ước đạt 9.461,7 tỷ đồng, doanh thu ước đạt 9.393,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước ước đạt 198,1 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản ước đạt 9.813,3 tỷ đồng, bằng 6,63 lần so với 2009; vốn chủ sở hữu ước đạt 878,7 tỷ đồng, bằng 7,91 lần so với năm 2009; nộp ngân sách Nhà nước và quốc phòng ước đạt 226,23 tỷ đồng. 

Thu nhập bình quân người lao động của Tổng công ty ước đạt 8,88 triệu đồng/người/tháng, bằng 3,27 lần so với năm 2009.

Tổng công ty 319 hiện là đơn vị thực hiện nhiều dự án bất động sản, dự án giao thông theo hình thức BT, BOT trải dọc cả nước. 

Theo Vneconomy


Ý kiến bạn đọc