Bộ Giáo dục trả lời về việc "tự phong giáo sư"

09:37, 21/10/2015
|

(VnMedia) - Ngày 20/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức trả lời về việc trường Đại học Tôn Đức Thắng tự xây dựng quy định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gây tranh cãi thời gian qua.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, ông Phạm Ngọc Phương, sau khi Bộ GD&ĐT nhận được Công văn số 1382/2015/TĐT-CV ngày 23/9/2015 của trường báo cáo về việc xây dựng Quy định tiểu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ chuyên môn trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 88/2015/TĐT - QĐ ngày 8/7/2015 liên quan đến chức danh giáo sư, phó giáo sư mà trường báo cáo. Về việc này, Bộ GD&ĐT đã có công văn trả lời Trường Đại học Tôn Đức Thắng, công văn này được lãnh đạo Bộ ký ngày 14/10/2015.

Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Nội dung này được quy định tại Điều 71 của Luật Giáo dục và khoản 2 Điều 54 của Luật Giáo dục Đại học.

Đồng thời, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 174/2008/QĐ-TTg thì Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, có trách nhiệm xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học (trong đó có Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng) căn cứ vào nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, đề nghị của khoa, bộ môn và ý kiến của hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục đại học ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà giáo đã được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định trên.

Thùy Minh


Ý kiến bạn đọc