4 người tử vong trong vụ tai nạn lao động ở công ty Dương Huy