http://vnmedia.vn/dan-sinh/201706/nhung-loi-hua-va-nhung-phat-ngon-an-tuong-cua-bo-truong-nguyen-ngoc-thien-571248/v3.txt
Những lời hứa và những phát ngôn ấn tượng của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Những lời hứa và những phát ngôn ấn tượng của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

06:24' 20/06/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - VnMedia xin tổng kết sơ lược những phát ngôn ấn tượng của các Bộ trưởng cũng như những vấn đề chính mà các Bộ trưởng đã cam kết trước Quốc hội. Trong bài này là những ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

- Những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng cục Du lịch, cho dù với bất cứ nguyên nhân và lý do gì cũng thực sự đáng tiếc. Đây là bài học sâu sắc đối với công tác quản lý nhà nước của ngành, là Bộ trưởng tôi xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu đối với những sự việc vừa qua. Chúng tôi đã và đang tập trung quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục…

- Cập nhật 324 bài hát lên website có những cái sai không đáng có… Người ta không yêu cầu cập nhật bài hát đó thì mình lại cập nhật, cập nhật lại vào sai mục, cập nhật vào mục cấp phép, tức là sai những nghiệp vụ rất sơ đẳng…

-  Bộ đã gửi dự thảo quy hoạch (Sơn Trà – PV) và nhận được ý kiến, góp ý của 11 bộ, ngành liên quan gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và thành phố Đà Nẵng. Các ý kiến cơ bản thống nhất với Dự thảo quy hoạch…

-  Tinh thần của chúng tôi là giảm và hạn chế, chấm dứt việc xin cho để tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo cho các văn nghệ sĩ... Tinh thần của chúng tôi sẽ hết sức cầu thị và rất nghiêm minh để cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này được tốt hơn.

-  Xây dựng đạo đức, lối sống là vấn đề rất lớn, đây là một vấn đề rất khó…; Văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, xây dựng văn hóa trong gia đình, văn hóa khu dân cư v.v... là một lĩnh vực lớn và rất khó; Hệ giá trị văn hóa là một vấn đề rất lớn, vừa rồi bộ đã được giao cho một đề tài liên quan đến vấn đề về hệ giá trị này. Hiện nay chúng tôi đang triển khai thực hiện, trong đề tài có nhiều vấn đề và lĩnh vực này cũng rất khó…

-   Đã có một đề án nâng cao sức khỏe, tầm vóc của người Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai đề án này…

- Chính phủ đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu để trình Chính phủ ban hành một nghị định thống nhất về nghi lễ. Chúng tôi hiện nay đang xây dựng và trong quá trình xây dựng sẽ lấy ý kiến rộng rãi.

-  Phải xây dựng được các bệnh viện hoặc trung tâm dịch vụ y tế để phục vụ khách du lịch, nhất là vấn đề y học cổ truyền của Việt Nam. Chúng ta vừa quảng bá y học cổ truyền của Việt Nam, qua đó cũng có nguồn thu từ khách du lịch. Dịch vụ y tế là một dịch trong những dịch vụ phục vụ khách du lịch và dịch vụ thu ngoại tệ rất lớn.

- Chúng ta hiện nay không có một trường đại học nào về du lịch như các nước mà chỉ có khoa du lịch trong các trường đại học... Đây là một trong những vấn đề bất cập trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam.

- Nếu chúng ta phát triển nóng, phát triển không bền vững thì sẽ phải trả giá cho nên vấn đề phát triển bền vững chúng tôi luôn luôn quán triệt trong tất cả các hoạt động du lịch và kể từ quy hoạch đến triển khai tổ chức thực hiện.

- Chúng ta sẽ gặp nhau với  Thái Lan sau 15 năm nữa, tức là điểm sẽ gặp nhau giữa hai ngành du lịch của hai nước sau 15 năm, vì với tốc độ tăng trưởng của chúng ta khoảng 20% và Thái Lan 7% như hiện nay… Còn đối với Indonesia, chúng ta có thể đuổi kịp sang năm và sau đó thì khoảng 2 năm nữa đuổi kịp Singapo. Chỉ còn 2 nước Malaisia và Thái Lan, chúng ta khoảng từ 10 đến 15 năm nữa.

Xuân Hưng