Mặt trận Tổ quốc cần làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước

20:53, 14/02/2017
|
(VnMedia) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, bên cạnh đó làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
 
Chiều 14/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.
 
Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
mt
Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi làm việc
 
Nhiều hoạt động gắn kết khối đoàn kết dân tộc
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong việc hưởng ứng phong trào Đoàn kết sáng tạo, xây dựng bảo vệ Tổ quốc cho đến nay Mặt trận đã làm được hai việc: Đó là công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam dựa vào số năm kỷ niệm đất nước nhằm tạo niềm tự hào và khuyến khích người Việt Nam tiếp tục sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Việc thứ hai là MTTQ xây dựng đề án thi đua: Đoàn kết thi đua nâng cao năng suất chất lượng và hội nhập quốc tế dự kiến sẽ phát động vào dịp 19/5. Cùng với đó MTTQ cũng dự kiến ngày 2/9 sẽ tổ chức lễ tôn vinh người Việt sáng tạo để tôn vinh những người có đóng góp quan trọng trong xây dựng đất nước cùng với công bố Sách vàng sáng tạo năm 2017.
 
Chủ tịch MTTQ mong muốn, tại buổi lễ công bố Sách vàng tới đây, Chủ tịch nước sẽ tới dự và có cuộc trao đổi với tác giả 72 công trình khoa học tiêu biểu của đất nước, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các nhà khoa học và từ đó Chủ tịch nước sẽ nêu ra “đầu bài” kêu gọi đội ngũ trí thức trong và ngoài nước cống hiến cho đất nước, đồng thời tập trung nghiên cứu cùng với Chính phủ để giải quyết cơ chế chính sách cho các công trình được công bố.
 
Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong 1 năm, công tác giám sát của Mặt trận thường chọn 1-2 vụ việc để giải quyết. Trong đó liên quan đến những quyết định của tòa án kéo dài trong 5-10 năm chưa thực hiện được, Mặt trận sẽ chọn và xem xét 1-2 vụ việc để giám sát đồng thời phối hợp với Liên đoàn Luật sư giám sát việc thi hành án oan sai và sẽ gửi lên Văn phòng Chủ tịch nước để hỗ trợ vấn đề này. 
 
Đối với việc báo cáo tình hình cử tri và nhân dân, người đứng đầu Mặt trận cũng cho rằng cần có cuộc trao đổi cụ thể giữa Mặt trận với Văn phòng Chủ tịch nước để thảo luận sâu và góp phần bóc tách, chọn vấn đề cụ thể nhằm thảo luận và giám sát đến tận cùng. 
 
Cần đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
 
Phát biểu tại lễ tổng kết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm qua đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể. Qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
 
Đặc biệt, trong năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
 
Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 
Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

mt
Tại buổi làm việc

 

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin, nghiên cứu tham mưu với Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là trong triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Đồng thời chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc động viên sức mạnh của toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Chúng ta bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tập trung vào những nhiệm vụ công tác trọng tâm đó là tập trung cho việc khơi dậy, động viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nhiệm vụ đối ngoại trong đó có đối ngoại nhân dân. Rồi chúng ta thực hiện thật tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tích cực tham gia vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát huy thật tốt vai trò phản biện xã hội và giám sát để cùng các cơ quan chức năng khác để chúng ta giám sát việc thực thi pháp luật, thực thi các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước để làm sao đi vào cuộc sống và có hiệu quả”.
 
Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam để tham mưu Chủ tịch nước về công tác Mặt trận trong các hoạt động đối nội, đối ngoại. Đặc biệt thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần phát triển quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
 
Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo; tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Cùng với đó làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Không ai gần dân như là thành viên của Mặt trận tổ quốc; tất cả chúng ta phải nói là luôn gần dân, sát dân và dựa vào dân. Chúng ta phải dựa vào dân, tin dân và để cho dân tin cho nên nhiệm vụ nắm bắt, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các tấng lớp nhân dân thì mặt trận bao giờ cũng là người nắm bắt được đầy đủ nhất. Chính vì vậy trong thời gian tới chúng ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn nữa”.
 
Chủ tịch nước mong muốn Mặt trận tổ quốc Việt Nam cần biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam, hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Bên cạnh đó cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào.
 
Tiến Vinh (Ảnh: Thành Trung)

Ý kiến bạn đọc