Xử nghiêm công chức, viên chức nhũng nhiễu khi cấp "sổ đỏ"

06:19, 09/05/2016
|

(VnMedia) - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nếu xác định nguyên nhân gây khó khăn là do cán bộ công chức, viên chức thì xử lý ngay những cá nhân đó. Nếu xác định nguyên nhân đến từ cơ chế chính sách thì kiên quyết thay đổi cho phù hợp...

sổ đỏ
Ảnh minh họa

Như VnMedia đã đưa tin về việc ngày 06/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 1014/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, thành lập Tổ công tác để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận); thành viên Tổ công tác có danh sách kèm theo.

 Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ nắm bắt tình hình thực hiện ở các địa phương, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp; phối hợp với các địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức trong việc cấp giấy chứng nhận; Phát hiện những khó khăn, vướng mắc để báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng các giải pháp tháo gỡ trong việc cấp giấy chứng nhận cho các địa phương; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền;

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…được chia làm 3 tổ: Một tổ do Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn; Một tổ do Lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm Tổ trưởng và một tổ do Lãnh đạo Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm Tổ trưởng.

Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc họp với lãnh đạo tổ công tác sáng 8/5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các thành viên tổ công tác đặc biệt phải am hiểu lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực liên quan đến đất đai như quản lý quy hoạch, quản lý nhà ở.

Khi đến làm việc với các tỉnh, thành phố, phải có sự tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai các địa phương đó.

Bộ trưởng  yêu cầu, các thành viên tổ công tác ngoài việc làm việc trực tiếp với cơ quan cấp sổ đỏ để nắm bắt những thông tin dựa trên báo cáo, sổ sách còn cần phải tiếp xúc, làm việc trực tiếp với người dân, những người đang có nhu cầu, hoặc đang làm “sổ đỏ”.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc cấp sổ đỏ chính là phục vụ công tác quản lý đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng doanh nghiệp, hoặc người dân đang sử dụng đất mà không được cấp Giấy chứng nhận.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phải làm rõ đâu là những vấn đề nhũng nhiễu của đội ngũ công chức, viên chức đang làm việc trong lĩnh vực nà; đâu là nguyên nhân đến từ cơ chế, chính sách liên quan đến những văn bản quy phạm pháp luật, những thủ tục hành chính khiến tình trạng khó khăn trong cấp GCN quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

“Từ đó, nếu xác định nguyên nhân gây khó khăn là do cán bộ công chức, viên chức thì xử lý ngay những cá nhân đó. Nếu xác định nguyên nhân đến từ cơ chế chính sách thì kiên quyết thay đổi cho phù hợp” -  Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Về tinh thần làm việc của tổ công tác, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo: ráo riết, khẩn trương, trách nhiệm, khách quan và công tâm trên tinh thần vì người dân và doanh nghiệp.

“Những vấn đề thuộc về lịch sử, khó khăn thì đoàn công tác phải trao đổi với những người có trách nhiệm để xử lý một cách rõ ràng rành mạch. Xử lý đến đâu, cung cấp thông tin ngay cho các cơ quan thông tin đại chúng và người dân biết đến đó để giám sát công tác này…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà cương quyết. 


Ý kiến bạn đọc