Lý do TP Hồ Chí Minh chưa muốn học sinh đi học: 1 bệnh nhân nhiễm nCoV cần 15 nhân viên y tế