'Ghen cô Vy' - ca khúc đẩy lùi dịch Covid-19 làm dậy sóng