Cả nước còn 28 trường hợp nghi nhiễm nCoV, Hà Nội có 3 người