Giả vờ buộc dây giày, tiền đạo qua mặt hậu vệ đối phương để ghi bàn!