Tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc cho người dùng: App ngân hàng giờ “đỉnh” cỡ nào?