Kết luận nhiều sai phạm tại các dự án của Bộ Y tế

14:11, 07/01/2016
|

(VnMedia) - Thanh Tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế, giai đoạn 2011 – 2014. Kết quả quá trình thanh tra tại Bộ Y tế, các bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng như tại Sở Y tế Hà Nội cho thấy có nhiều sai phạm.

Theo đó, đối với Bộ Y tế, kết luận Thanh tra chỉ ra, công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện khuyết điểm, sai phạm trong quản lý trang thiết bị và công trình y tế để tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý, chấn chỉnh, khắc phục.

Còn đối với Sở Y tế Hà Nội, tại Ban Quản lý dự án thuộc Sở, Thanh tra phát hiện hồ sơ mời thầu của một số gói thầu quy định nguồn vốn để thực hiện gói thầu không đúng quy định về nguồn vốn; một số gói thầu quy định giá trị bảo đảm dự thầu không đủ 1% giá gói thầu; ký hợp đồng với Viện Trang thiết bị và công trình y tế không có chức năng và ngành nghề kinh doanh thẩm định kết quả đấu thầu; không đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu theo quy định.

Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, một số gói thầu quy định giá trị bảo đảm dự thầu không đúng quy định; hồ sơ mời thầu một số gói thầu do Viện Trang thiết bị y tế lập không thực hiện đúng quy định; tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá thuộc hồ sơ mời thầu không đúng quy định cụ thể giá trị của hợp đồng tương tự; phát hành hồ sơ mời thầu trước khi có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và khi chưa có văn bản thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định (bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội).

bệnh viện xanh pôn
Bệnh viện Xanh Pôn nằm trong "danh sach đen" của kết luận thanh tra

Thanh tra cũng phát hiện hồ sơ mời thầu của một số gói thầu có bảo lãnh dự thầu nhưng không có giấy ủy quyền (bảo đảm dự thầu có chữ ký không hợp lệ); Giấy phép bán hàng không hợp lệ; Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Viện trang thiết bị không loại bỏ hồ sơ đấu thầu vi phạm các điều kiện tiên quyết trong quy định hồ sơ mời thầu mà kiến nghị cho trúng thầu, vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu; Không thực hiện đăng tải thông tin về Kế hoạch đấu thầu trên báo (bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội); không thực hiện đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu được phê duyệt; Cả hai bệnh viện chưa thực hiện kiểm định, hiệu chỉnh đầy đủ thường xuyên thiết bị đo theo quy định.

Đối với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, có hiện tượng không thực hiện đăng tải kế hoạch đấu thầu một số gói thầu được phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu (bệnh viện Nhi Trung ương, Nội tiết Trung ương, Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, K Trung ương); Không thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu theo quy định (Nhi Trung ương, Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa, Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Nội tiết Trung ương, Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới).

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận nhiều sai phạm trong thực hiện thẩm định các hồ sơ mời thầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K Trung ương; một số gói thầu không nêu yêu cầu năm sản xuất của thiết bị dẫn đến việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2012 nhưng thiết bị trúng thầu được sản xuất từ năm 2009, 2010 (Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh); Một số gói thầu của đơn vị trúng thầu thiếu chứng chỉ ISO (Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, Chợ Rẫy, Thống Nhất); Đảm bảo dự thầu của một số đơn vị dự thầu (được trúng thầu) không hợp lệ; Nhiều thiết bị khi bàn giao không ghi số sê ri máy, thiếu tờ khai hải quan nhập khẩu thiết bị (bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, K Trung ương)

  Thanh Tra Chính phủ cũng phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng thiết bị y tế ở bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng như công tác xã hội hóa về thiết bị y tế tại các bệnh viện như: Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, bệnh viện K Trung ương, bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Răng hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh)…

Trong khi đó, Dự án Trung tâm Ung bướu - bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí bị phát hiện điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng trên 18,4 tỷ đồng; Sai sót về khối lượng, đơn giá… trong công tác tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm gia, giám sát khiến giá trị thanh toán cao hơn thực tế là trên 25,6 tỷ đồng; Tư vấn thiết kế kỹ thuật tính sai khối lượng dự toán dẫn đến tổng dự toán tăng trên 8,7 tỷ đồng (Dự án xây dựng Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy); Về thực hiện hợp đồng thi công công trình, sai phạm dẫn đến làm tăng so với thực tế hơn 54 tỷ đồng.

Việc thực hiện hợp đồng dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương - Giai đoạn 2 bị phát hiện có hành vi vụ lợi, có dấu hiệu gây thất thoát phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội với số tiền trên 13 tỷ đồng; cần xác minh làm rõ số tiền “1 tỷ đồng gửi lại”.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghi xác minh lại “một số việc không bình thường” như: Ông Lê Tiến Ngọc và ông Nguyễn Đức Lai giữ nhiều chức vụ khác nhau trong Ban điều hành thi công gói thầu EPC.2011, Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng Hà Nọi - Hancorp1 và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 - Vạn Xuân để quản lý cũng như giao dịch hợp đồng kinh tế.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, xác minh, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội bị đánh giá là “chưa hợp tác tốt với Đoàn thanh tra, do vậy nhiều nội dung cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước những sai phạm nói trên, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý sai phạm về đầu tư xây dựng, với số tiền trên 54 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ thanh toán số tiền trên 11 tỷ ở bệnh viện Nhi Trung ương; điều chỉnh giảm số tiền thanh toán ở bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển trên 18,4 tỷ đồng; ở gói thầu XL01.2011 số tiền trên 17,5 tỷ đồng; giảm trừ thanh toán số tiền trên 42,6 tỷ đồng ở gói thầu XL.02.2014; 710 triệu ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; trên 9 tỷ đồng ở bệnh viện Thống Nhất; trên 9 tỷ đồng ở Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng; trên 51 triệu ở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trang thiết bị Y tế Sài Gòn AST, gần 159 triệu ở Công ty TNHH Hoàng Phúc; trên 10,4 tỷ ở Bệnh viện Chợ Rẫy; gần 37 triệu ở Công ty TNHH hỗ trợ phát triển KHCN, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội); trên 1,6 tỷ của Lên danh nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hà Dầu khí - Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS; trên 8,7 tỷ đồng ở dự án xây dựng Trung tâm ung bướu do Công ty TNHH Khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn thực hiện; giảm trừ 234,9 tỷ tại Bệnh viện Răng Hàm mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh; Giảm trừ trên 3,4 tỷ ở dự án của Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Đối với số tiền thu sai, thu vượt quy định của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế (trên 5,2 tỷ đồng), Thanh tra Chính phủ cho biết cần được xem xét thêm.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an phối hợp xác minh làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật trong xây dựng cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 - Vạn Xuân trong việc chuyển nhượng hợp đồng thi công tại Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2.


Ý kiến bạn đọc