Cổ phần hóa Hapro, chào bán cổ phiếu giá 12.800 đồng

19:45, 04/12/2017
|
(VnMedia) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội.
 
Theo đó, hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội là kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.
 
Vốn điều lệ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (Hapro) là 2.200 tỷ đồng với 220 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
 
Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ; 75.926.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 34,51% vốn điều lệ; 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65% vốn điều lệ. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Hapro là 12.800 đồng/1 cổ phần.
 
Hapro phải giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước khi không bán hết cổ phần theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Hapro thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
 
Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 630 người, tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 550 người; tổng số lao động dôi dư là 80 người (trong đó có 79 người lao động dôi dư sắp xếp theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2017 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và 1 viên chức tinh giảm theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế).
 
Trước đó, ngày 1/7/2016, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty mẹ - Hapro tại thời điểm ngày 1/7/2016: Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán là 3.557 tỷ đồng; giá trị doanh nghiệp xác định lại là 4.043,2 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị vốn Nhà nước theo sổ sách kế toán là 1.748,9 tỷ đồng và giá trị vốn Nhà nước xác định lại là 2.155,7 tỷ đồng.

Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại 41 doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư theo sổ sách được xác định là 529,5 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư xác định lại là 543,8 tỷ đồng. Chênh lệch xác định lại tăng so với sổ sách kế toán được ghi tăng vốn Nhà nước là 14,3 tỷ đồng.

Đối với các công ty cổ phần thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước năm 2014 - 2015 và các công ty cổ phần khác có vốn góp của Hapro tham gia chưa thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết theo quy định của pháp luật, do đó không có giá giao dịch cổ phần để xác định.

 
Đinh Bách

Ý kiến bạn đọc