Đại gia gỗ Trung Thành có khả năng 'biến mất' khỏi sàn chứng khoán

14:54, 18/09/2017
|
(VnMedia) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa gửi thông báo tới Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF), về việc cổ phiếu tập đoàn này có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.
 
Theo đó, ngày 31/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của TTF. Trong đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 là 891,2 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ  là 1,3 tỷ) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6 là âm 1.416,2 tỷ, chiếm 98% vốn điều lệ công ty).
 
Cổ phiếu TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có khả năng bị hủy niêm yết do thua lỗ
Cổ phiếu TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có khả năng bị hủy niêm yết do thua lỗ
Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, về số lãi vay được miễn giảm (84,6 tỷ) được ghi nhận vào tài khoản thu nhập khác là chưa phù hợp với quy định hiện hành dựa trên các thông tin hiện có. 
 
Như vậy, nếu TTF không ghi nhận số tiền 84,6 tỷ lãi vay được miễn giảm, khoản mục chi phí phải trả và lợi nhuận sau thuế sẽ tăng và giảm số tiền tương ứng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF sẽ là số âm vượt vốn điều lệ.
 
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, theo quy định chứng khoán bị hủy niêm yết trong trường hợp “kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.
 
“Nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của TTF có tổng số lỗ lũy kế, vượt quá số vốn điều lệ thì Sở giao dịch giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTF”, thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM nêu rõ.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc