Nhân sự dự kiến của Quốc hội khóa 14

09:31, 21/07/2016
|

(VnMedia) - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14.

Cụ thể như sau:

Nhân sự Chủ tịch Quốc hội khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch QH khóa 13 giữ chức vụ Chủ tịch QH khóa 14.

Nhân sự dự kiến các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 như sau:

1. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch QH khóa 13

2. Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch QH khóa 13

3. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH khóa 13

4. Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch QH khóa 13

Nguyễn Thị Kim Ngân
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được giới thiệu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 14

Nhân sự dự kiến các Ủy viên Ủy ban TVQH:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khóa 13 dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề QH khóa 14.

2. Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TP HCM dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban VH,GD,TN,TN, NĐ

3. Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch HĐ dân tộc của QH khóa 13 dự kiến làm Chủ tịch HĐ dân tộc khóa 14.

4. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, CN, MT QH khóa 13 dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN, MT khóa 14.

5. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa 14.

6. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế khóa 13 dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại QH khóa 14.

7. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH khóa 13 dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH khóa 14.

8 Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban VH, GD, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Quốc hội khóa 13 dự kiến làm Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội khóa 14.

9. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiêm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa 13 dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa 14.

10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội khóa 13 dự kiến làm Tổng thư ký Quốc hội khóa 14.

11. Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu QH khóa 13 dự kiến làm Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội khóa 14.

12. Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khóa 14.

13. Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban QP - AN khóa 13 dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh khóa 14.

Với danh sách nhân sự dự kiến như trên, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

 Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cuối cùng, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc