Danh sách "đen" 72 doanh nghiệp mua giấy lưu hành "khống" tại Tổng cục thủy sản

19:54, 20/07/2016
|

(VnMedia) Sau khi vụ việc mua bán "khống" giấy lưu hành hơn 800 sản phẩm bị phanh phui tại Tổng cục thủy sản, danh tính 72 doanh nghiệp đã được công bố. song, danh sách hơn 800 sản phẩm lại bị Tổng cục thủy sản giấu nhẹm.

VnMedia công bố danh tính của 72 doanh nghiệp đã mua giấy phép lưu hành chui tại Tổng cục Thủy sản. Đây là danh sách các doanh nghiệp có sản phẩm đã được cắt, ghép vào các phụ lục của 3 văn bản mang số 758/TCTS-TTKN; 1526/TCTS-TTKN; 1789 -VP/TCTS

Tên doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 758/TSTS-TTKN:

TT

Tên doanh nghiệp

1.

Công ty TNHH Liên doanh Medivet

2.

Công ty TNHH Tiệp Phát

3.

Công ty TNHH BZT USA

4.

Công ty TNHH Thần Vương

5.

Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ

6.

Công ty TNHH SX&TM Topaz

7.

Công ty TNHH Agri-safe

8.

Công ty TNHH Bio-Floc

9.

Công ty Cổ phần Điền Tín

10.

Công ty TNHH Quốc tế An Hồ

11.

Công ty TNHH SX-TM Tô Ba

12.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

13.

Công ty TNHH Khôi Nguyên

14.

Công ty TNHH Trụ Thiên Văn

15.

Công ty TNHH SX-TM Bằng Sơn

16.

Công ty TNHH TMDV Hải Hà

Tên doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1526/TSTS-TTKN:

TT

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản sản xuất trong nước

1.

Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

2.

Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt

3.

Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

4.

Công ty TNHH XNK Xuyên Việt

5.

Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

6.

Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt

7.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

8.

Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

9.

Công ty TNHH Hoa Hải Dương

10.

Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11.

Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12.

Công ty CP Men Biozyme

13.

Công ty TNHH SX Quốc tế Alphatech

14.

Công ty TNHH TM&SX Thành Nam Hoa

15.

Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc

16.

Công ty TNHH Thủy sản An Khang

17.

Công ty TNHH Quốc tế G.A.L.A

18.

Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản nhập khẩu

19.

Công ty TNHH TMDV Thái Sinh

20.

Công ty TNHH XNK Trường Thành

21.

Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu

Thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước

22.

Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

Tên doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1789/TSTS-VP:

TT

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sản xuất trong nước

1.

Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

2.

Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt

3.

Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt

4.

Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

5.

Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

6.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

7.

Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

8.

Công ty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long

9.

Công ty TNHH Hoa Hải Dương

10.

Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11.

Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12.

Công ty CP Men Biozyme

13.

Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc

14.

Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

15.

Công ty TNHH TM Chế phẩm sinh học Thắng Lợi

16.

Công ty TNHH TM Thủy sản Việt An

17.

Công ty TNHH Thủy sản An Khang

18.

Công ty TNHH Sitto Việt Nam

19.

Công ty TNHH Surint Omva Việt Nam

20.

Công ty TNHH Thủy sản Phú Khánh

21.

Công ty TNHH giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát

22.

Công ty TNHH quốc tế G.A.L.A

23.

Công ty CP Na Uy Việt Nam

24.

Công ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Toàn Mỹ

25.

Công ty TNHH PMT Việt Nam

26.

Công ty TNHH Vidavet

27.

Công ty TNHH SX - TM - DV Ngân Lộc Hưng

28.

Công ty TNHH SX-TM-XNK Đông Dương

29.

Công ty Cổ phần Thái Việt

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

30.

Công ty TNHH TM DV Thái sinh

31.

Công ty TNHH XNK Trường Thành

32.

Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

33.

Công ty TNHH PVS Việt Nam

34.

Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu

Khánh An


Ý kiến bạn đọc