Bí thư Đảng ủy Khối DNTW: VNPT tái cơ cấu một cách bài bản

08:51, 15/07/2016
|

(VnMedia) - Bàn riêng về vấn đề tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: VNPT là tập đoàn tái cơ cấu một cách bài bản và tới nay đã có kết quả. 

Đánh giá này được đ/c Phạm Viết Thanh nêu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), chiều ngày 14/7, về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đ/c Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối DNTW còn có các đồng chí: đ/c Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối , các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: đ/c Trần Thanh Khê -Trưởng ban Tuyên giáo, đ/c Hoàng Giang - Trưởng ban Tổ chức; các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban kiểm tra, Văn phòng.

Về phía lãnh đạo Tập đoàn VNPT, tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đ/c:  Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT, đ/c Phạm Đức Long- Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV , Tổng giám đốc VNPT; đ/c Hoàng Đức Sơn- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn VNPT;Các đ/c Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, các Phó TGĐ; Các Ban xây dựng Đảng, Trưởng các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Ba giai đoạn tái cơ cấu của VNPT

Báo cáo tại buổi làm việc, đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT cho biết rõ hơn về quá trình tái cơ cầu đầy khó khăn nhưng cũng mang lại những kết quả khả quan của VNPT.

Ngay từ những năm 2002, Tập đoàn VNPT đã bàn về vấn đề tái cơ cấu. Tuy nhiên, sau nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan mang lại mà phải hơn chục năm sau đó, vấn đề này mới được thực hiện. Việc triển khai Đề án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT được thực hiện theo 03 giai đoạn chính. Theo đó, ở giai đoạn 1, thực hiện việc tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh - hoạt động kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc; tổ chức hình thành hệ thống kênh bán hàng thống nhất, xuyên suốt trong toàn Tập đoàn; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hình thành các Tổng công ty: VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Meida  theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ TT&TT.

đảng ủy
Đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

 

Kết quả của giai đoạn này cho thấy, VNPT đã thực hiện được việc chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh - hoạt động kỹ thuật tại các đơn vị kinh tế trực thuộc VNPT; hình thành hệ thống kênh bán hàng thống nhất, xuyên suốt trong toàn VNPT; giảm tỷ lệ lao động quản lý tại các đơn vị trực thuộc từ trên 20% xuống còn gần 10%, lao động thực hiện công tác kinh doanh đã được tăng cường từ 4.000 người lên gần 15.000 người.

Trong giai đoạn 2, VNPT đã tổ chức hình thành và chuyển giao các nguồn lực của VNPT để đưa 03 Tổng công ty: VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2015.

VNPT cũng đã thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của  3 Tổng công ty, đồng thời triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến tổ chức hoạt động của 3 Tổng công ty. 

Theo báo cáo kết quả giai đoạn 2, ngoài việc đã tổ chức hình thành, chuyển giao nguồn lực và đưa vào hoạt động 3 Tổng công ty, VNPT thực hiện phân công công đoạn cho các đơn vị thành viên tham gia vào các hoạt động trong chuỗi giá trị cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông của VNPT theo đúng quy định.

Ở giai đoạn này, VNPT cũng chính thức tổ chức vận hành hoạt động SXKD theo mô hình 3 lớp “Dịch vụ - Hạ tầng - Kinh doanh” với nguyên tắc “Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả”.

Trong giai đoạn 3, VNPT đã thực hiện tái cấu trúc bộ phận quản lý, điều hành của VNPT với việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc VNPT; tổ chức đưa vào áp dụng triển khai hệ thống cơ chế quản lý mới theo mô hình quản trị hiện đại của Tập đoàn VNPT sau tái cấu trúc theo hướng tách bạch chức năng tư vấn, tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên (đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp) với chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc (quản trị, điều hành SXKD của doanh nghiệp). Rà soát, quy định lại chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị tham mưu giúp việc của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VNPT phù hợp với mô hình tổ chức mới của Tập đoàn VNPT sau tái cấu trúc;Thực hiện chuyển giao chức năng và các nguồn lực tại 3 Tổng công ty để nhanh chóng đi vào ổn định.

Bên cạnh đó, VNPT đã thực hiện triển khai áp dụng mô hình tổ chức quản trị hiện đại của các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin quốc tế (Mô hình tổ chức theo tiến trình nghiệp vụ cho doanh nghiệp viễn thông - eTOM, đã được hơn 400 thành viên là các tập đoàn viễn thông lớn, các nhà cung cấp phần mềm, thiết bị mạng như: AT&T, NTT, France Telecom, Telstra Corporation, CiscoSystems, Hewlett-Packard, Microsoft, Sun Microsystem,... cùng nghiên cứu, phát triển và áp dụng).

đảng ủy
Đ/c Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm tại buổi làm việc

 

VNPT đã tổ chức xây dựng, áp dụng triển khai đồng bộ hệ thống cơ chế quản lý mới theo mô hình quản trị hiện đại của Tập đoàn VNPT sau tái cấu trúc. Đặc biệt là việc áp dụng các công cụ quản trị hiện đại (hệ thống thẻ điểm cân bằng BSC, trả lương theo 3Ps, phần mềm quản lý,…); thực hiện phân phối thu nhập theo năng suất lao động của từng cá nhân từ đó tạo động lực cho người lao động và đơn vị, loại bỏ tình trạng lao động được bố trí công việc không đúng năng lực, hưởng lương không tương quan với kết quả làm việc; Ban hành hệ thống chức danh, khung năng lực và mô tả công việc để cụ thể hóa các mục tiêu: (1) tinh giản khối quản lý; (2) tập trung lao động cho hoạt động kinh doanh, bán hàng, cung cấp sản phẩm/dịch vụ tại địa bàn.

Báo cáo kết quả ở giai đoạn này với đoàn công tác Đảng ủy Khối DNTW, đ/c Trần Mạnh Hùng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT cho biết, VNPT đã cơ bản hoàn thành công tác tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng các nội dung quy định tại Quyết định số 888/QĐ-TTg,  văn bản số 2690/TTg - ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ TT&TT; Bộ máy quản lý của Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT đã được tổ chức, sắp xếp lại từ 15 đầu mối với gần 500 lao động giảm còn 11 đầu mối với 300 lao động và chỉ tập trung vào công tác quản lý chiến lược, điều phối hoạt động và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp thành viên.

Kết thúc năm 2015, tổ chức bộ máy của VNPT đã vận hành theo mô hình mới; một số nội dung tái cấu trúc về quản trị như áp dụng hệ thống BSC/KPIs, trả lương 3Ps, kiện toàn hệ thống chức danh lao động,..đã được triển khai. Trong 6 tháng đầu năm 2016, VNPT đã đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế kinh tế, cơ chế quản trị, cơ chế vận hành của VNPT theo mô hình sau tái cấu trúc. Cùng với việc Bộ TT&TT hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của VNPT, Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc VNPT đã triển khai hoàn thiện các nội dung theo mô hình mới.

Đến thời điểm tháng 6/2016, Tập đoàn đã hoàn thiện việc tái cấu trúc về mô hình, tổ chức cũng như cơ chế vận hành theo mô hình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Trần Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, tái cơ cấu tại Tập đoàn VNPT còn nhiều việc phải làm. Trong năm 2016, sáu tháng đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã xây dựng và ban hành 07 Nghị quyết chuyên đề . Nội dung của những Nghị quyết này cũng chính là kỳ vọng của VNPT để tiếp tục tái cơ cấu.

Báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, thách thức, duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng. Kết quả đạt được trên một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:  Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm ướcđạt 48,6 % kế hoạch, trong đó Doanh thu hợp nhất đạt 49,3% kế hoạch, bằng 106,0 % so với cùng kỳ năm 2015. Tổng lợi nhuận ước đạt 50,6 % kế hoạch, bằng 121,4 % so với cùng kỳ năm 2015…

đảng ủy
Tại buổi làm việc 

 

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW: VNPT tái cơ cấu một cách bài bản

Bàn riêng về vấn đề tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, đ/c Phạm Viết Thanh đánh giá: VNPT là tập đoàn tái cơ cấu một cách bài bản và tới nay đã có kết quả. Theo đó, Đảng ủy Khối DNTW thấy rất rõ nguồn lực của VNPT được phân bổ lại và việc phân quyền trở nên mỏng hơn, ứng phó với thị trường nhanh hơn; Khách hàng đã quan tâm hơn tới dịch vụ và dịch vụ đến với khách hàng một cách thực sự hơn...

Cũng theo đ/c Phạm Viết Thanh, trong các Nghị quyết , Đảng ủy VNPT bám rất sát về tư tưởng. Đảng ủy Khối DNTW cho rằng, VNPT biết kiểm soát “phản ứng”,  khi thay đổi trong quá trình tái cơ cấu. Cách tiếp cận theo hệ thống, logic, tạo ra một sự bền vững trong phát triển. Bên cạnh đó, các quyết định đưa ra đều dựa trên cơ sở thống kê, phân tích mang tính công nghệ cao. Việc VNPT áp dụng trả lương 3Ps cũng là điểm được Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW Trần Thanh Khê nhận xét, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề. Điều này cho thấy công tác chuyên môn, công tác Đảng thực sự gắn quyện với nhau.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã thảo luận về kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, cũng như đề cập, bàn những kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn VNPT, tập trung vào các vấn đề, như: về quản lý vốn nhà nước, một số nội dung về công tác xây dựng Đảng…vv.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn VNPT. Kết quả này đã cho thấy tín hiệu phát triển tốt.

“Kết quả tạo ra giá trị cốt lõi cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế của doanh nghiệp. Sau 1 thời gian ngắn của tái cơ cấu, VNPT đã đạt được kết quả…” đ/c Nguyễn Viết Thanh nói. Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cũng nhất trí với kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng ủy VNPT và kỳ vọng VNPT sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra.

Về công tác xây dựng Đảng, đ/c Nguyễn Viết Thanh đề nghị Đảng ủy Tập đoàn bên cạnh việc tái cơ cấu, cần có tổ chức Đảng phù hợp. Mặc dù Đảng ủy VNPT đã thực hiện nhưng vẫn cần phải rà soát lại, nếu còn vấn đề gì bất cập, chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung, mà vượt quá thẩm quyền của Đảng ủy VNPT, nếu cần Đảng ủy Khối tham gia vào, thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối thì Đảng ủy VNPT trao đổi, đề xuất

Đảng ủy Khối DNTW cũng đã “đặt hàng” với VNPT nghiên cứu, khảo sát, đưa ra ý kiến tư vấn về việc quản lý online nội bộ của Đảng ủy Khối; tiếp tục hỗ trợ hệ thống quản trị nội dung kênh thông tin của Đảng ủy Khối.

Đinh Bách (bài, ảnh)


Ý kiến bạn đọc