Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Dư luận vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền"!

07:42, 27/03/2016
|

(VnMedia) - Hiện nay, trong dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển... Tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị các đồng chí thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy hay không..." - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Sáng 26/3, Hội nghị cán bộ toàn quốc về tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư đánh giá, tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tế, Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và tổ chức triển khai thực hiện.

Khái quát thành quả của năm 2015 với 4 điểm sáng, Tổng Bí thư đánh giá đó là công sức chung của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

“Tổ chức có mạnh, con người có tốt, cán bộ có giỏi, thông minh, sáng tạo, được nhân dân ủng hộ, đồng lòng thì chúng ta mới làm được. Nói cách khác, trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp rất quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Tổng Bí thư khẳng định, đây cũng là một điểm nhấn của năm 2015 và của nhiều năm qua.

“Tuy nhiên, chúng ta không bằng lòng, thoả mãn với những kết quả đã  đạt được, bởi vì thực tế còn không ít hạn chế, khuyết điểm, còn nhiều việc chưa làm được, dư luận xã hội còn những bức xúc, nhân dân chưa yên lòng" - Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, công tác tổ chức xây dựng Đảng là lĩnh vực rất phức tạp, rất khó, cực kỳ quan trọng nhưng khó và phức tạp vì động chạm đến con người, là công tác con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm, lợi ích của con người.

“Nhận xét, đánh giá cán bộ ra sao? bố trí ở đâu? chế độ, chính sách thế nào?... Đồng chí nào được thuận lợi, hay được bố trí phù hợp với nguyện vọng của mình thì phấn khởi; đồng chí nào không phù hợp với nguyện vọng thì không hài lòng, có khi sinh ra tâm tư, suy nghĩ nặng nề. Nhiều người vẫn thường bảo ngành ta có nhiều ân oán; được lòng, phải ý thì vui vẻ; trái lòng, trái ý thì sinh chuyện, thậm chí có khi bất mãn. Chúng ta không chủ quan được" - Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư cũng băn khoăn: “Hiện nay, trong dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển... Tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị các đồng chí thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy hay không, mức độ thế nào, để cho rõ ràng, minh bạch. Nếu có thì ta phải sửa, phải rút kinh nghiệm; nếu không có thì cũng phải trả lời cho rõ ràng, sòng phẳng, xem ai chạy, chạy ai? Phải giải toả được tâm tư, tâm trạng đó; phải khắc phục cho được tình trạng này".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Muốn thế, phải bằng luật pháp, bằng quy chế, quy định, rồi kiểm tra, đôn đốc ráo riết. Và trước hết là những người làm công tác cán bộ phải liêm chính, trong sáng, công tâm. Có phải không? Nhìn thẳng vào sự thật đi".

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp mà Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm một số điểm.

Tổng Bí thư đặt câu hỏi: “Các đồng chí có biết trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đang có tâm trạng gì không?” - và ông trả lời luôn: “Tâm trạng lo lắng, liệu Đảng ta có vững vàng vượt qua được thử thách, có giữ vững được bản chất giai cấp và tính tiên phong, bản chất cách mạng hay không? Đất nước ta sẽ đi về đâu? Nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng thế này? Kẻ xấu lợi dụng chống phá chúng ta thế này. Thực tế đã có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái rồi? Ý nghĩa quan trọng là ở chỗ đó. Tôi không hề cường điệu đâu".

Tổng bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta phải tiếp tục đổi mới, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nhưng đổi mới phải đúng hướng, không được lạc đường, từ cực này nhảy sang cực kia. Các thế lực xấu, thù địch đang rất muốn chúng ta thay đổi chế độ chính trị. Tại một số hội nghị Trung ương và Bộ Chính trị tôi đã nói, đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị, không có nghĩa là làm thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta. Đường lối phải đi đúng phương hướng của Cương lĩnh và Hiến pháp mới được thông qua. Tiếp tục phát huy dân chủ nhưng phải có kỷ cương, kỷ luật".

Về nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016 và những năm tới, Tổng Bí thư yêu cầu:

Thứ nhất, các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho năm 2016 và trong cả nhiệm kỳ. Trước mắt, tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ hai, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp uỷ các cấp về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, những cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả ở các cấp; từ đó góp phần nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị và cấp uỷ các cấp.

Thứ ba, nghiên cứu, nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng về quy trình công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ…

Thứ tư, củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách phù hợp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, từng cơ quan, xác định rõ vị trí, việc làm, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; cái gì chưa phù hợp thì phải thay đổi, chỉnh sửa. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thứ năm, để làm tròn được các nhiệm vụ nêu trên, đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải không ngừng phấn đấu vươn lên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, giữ vững nguyên tắc, chịu khó lắng nghe.

“Những người gánh vác sứ mệnh quan trọng, khó khăn, phức tạp này có vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng, đòi hỏi không chỉ có hiểu biết chuyên ngành mà phải hiểu biết tương đối toàn diện, nắm vững Điều lệ Đảng, nắm vững các nguyên tắc, quy tắc, quy định, văn bản có liên quan, phải vận dụng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là phải hết sức nhân văn, công tâm, trong sáng, khách quan, tận tuỵ với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào. Chúng ta phải có dũng khí, dám ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng" - Tổng Bí thư nói.


Ý kiến bạn đọc