Không dừng việc cho vay gói 30 nghìn tỷ

14:32, 21/01/2016
|

(VnMedia) - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố thông tin liên quan đến việc “một số kênh thông tin đại chúng có đăng tải bài viết BIDV đột ngột dừng cho vay mua nhà".

Lãnh đạo BIDV khẳng định không dừng việc cho vay nhu cầu nhà ở, mà vẫn triển khai cho vay và nhận thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với việc cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, trong số các ngân hàng đã triển khai, đến nay BIDV là ngân hàng giải ngân nhiều nhất cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Cụ thể, tính đến ngày 10/12/2015, doanh số giải ngân đối với hộ gia đình, cá nhân theo gói đạt 4.442 tỷ đồng, dư nợ đạt 4.056 tỷ đồng; doanh số giải ngân đối với doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội đạt 1.865 tỷ đồng, dư nợ đạt 1.703 tỷ đồng.

Từ ngày 10/12/2015 đến 18/1/2016, BIDV vẫn tiếp tục đẩy mạnh cho khách hàng vay theo gói 30.000 tỷ đồng, tiếp nhận và giải quyết cho vay 653 hồ sơ cá nhân vay vốn, dư nợ tăng thêm 630 tỷ đồng, dư nợ đến ngày 18/1/2016 là 4.686 tỷ đồng; tiếp tục giải ngân cho các doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội, dư nợ tăng thêm 246 tỷ đồng đạt 1.949 tỷ đồng.


Ý kiến bạn đọc