Cho phép Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ngành Dược

10:48, 29/12/2015
|

(VnMedia) - Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Y tế đã thông báo kết quả kiểm tra việc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở hai ngành mới là Bác sỹ đa khoa và Dược. Theo đó, trường này mới đủ điều kiện được phép tuyển sinh ngành Dược từ năm 2016. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Ngày 28/12, liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Y tế đã thông báo kết quả kiểm tra việc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở hai ngành mới là  Bác sỹ đa khoa và Dược.

Cụ thể, kết luận của Đoàn kiểm tra liên bộ (Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế) vào ngày 23/12/2015 cho thấy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã bổ sung cơ sở vật chất và đội ngũ theo góp ý của các thành viên trong Đoàn thẩm định liên ngành tại Biên bản ngày 5/10/2015. Điều kiện cơ sở vật chất và giảng viên của trường đã vượt so với quy định mở ngành của Thông tư 08; có tham khảo đề xuất của Bộ Y tế với Bộ GD&ĐT tại Công văn số 7836 năm 2014.

Đối với ngành Y Đa Khoa: Về đội ngũ giảng viên ngành Y có 34 người có trình độ thạc sĩ trở lên/56 giảng viên cơ hữu, trong đó 23 tiến sĩ và 11 thạc sĩ; 10 chuyên khoa I và 12 chuyên khoa II; Thiếu 01 tiến sĩ Sản khoa và 6 môn học chưa có giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Truyền nhiễm, Tâm thần, Kí sinh trùng, Sinh lí bệnh miễn dịch, Mô phôi.

Đối với ngành Dược học, về đội ngũ giảng viên ngành Dược có 20 giảng viên trình độ tiến sĩ, Phó giáo sư, thạc sĩ, 2 chuyên khoa I, 1 chuyên khoa II, trong đó 14 chuyên ngành và 8 cơ sở. Có 1 giảng viên/19 môn cơ sở và chuyên ngành, trong đó thiếu giáo viên chuyên ngành dạy môn Phân tích kiểm nghiệm.

Mặc dù cho phép tuyển sinh ngành Dược nhưng đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải thực hiện xong hợp đồng mua bán thiết bị đã kí trị giá 23 tỉ đồng; bổ sung tối thiểu 1 thạc sĩ môn Phân tích kiểm nghiệm và báo cáo Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế. Chỉ tiêu xác định theo đúng Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ GD&ĐT.

Đối với ngành Y Đa khoa; Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế sẽ xem xét cho phép trường đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh sau khi trường bổ sung đội ngũ (có tham khảo Công văn 7836 của Bộ Y tế), trong đó có 01 tiến sĩ Sản khoa, 6 giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành của 6 môn học: Chẩn đoán hình ảnh, Truyền nhiễm, Tâm thần, Ký sinh trùng, Sinh lí bệnh Miễn dịch, Mô phôi; thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị đã kí trị giá 11 tỉ đồng.

Kết luận cũng nêu, về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo ngành Y, cơ bản trường đảm bảo được cơ sở vật chất tối thiểu theo yêu cầu của chương trình đào tạo; còn thiếu một số thiết bị thực hành, thí nghiệm. Tuy nhiên, Nhà trường phải bổ sung danh mục thiết bị theo hợp đồng mua bán trị giá 11 tỉ và giao hàng tháng 1/2016.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo ngành Dược học, cơ bản trường đảm bảo được cơ sở vật chất theo yêu cầu của chương trình đào tạo; còn thiếu một số lượng trang thiết bị. Trường cần bổ sung danh mục thiết bị theo hợp đồng mua bán 23 tỉ và giao hàng vào tháng 2/2016.

Liên quan đến việc khi nào được phép mở ngành Bác sỹ Đa khoa, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, hai Bộ không ấn định lúc nào thì cho phép tuyển sinh ngành Bác sỹ đa khoa đối với Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Chỉ khi nào trường bổ sung, hoàn thiện đúng các tiêu chí và đoàn kiểm tra đưa ra và báo cáo lại cho Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế kiểm tra. Sau khi hai Bộ đồng ý thì lúc đó trường sẽ được phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định.


Ý kiến bạn đọc