Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh): "Đại hội Đảng XII cần chọn những người có tinh thần công bộc cao"

07:16, 24/10/2015
|

(VnMedia) - Bên lề Quốc hội sáng 23/10, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) đã chia sẻ những suy nghĩ về công tác nhân sự tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng tới đây.

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, ông rất quan tâm đến vấn đề nhân sự Đại hội Đảng sắp tới, bởi đây là vấn đề đặc biệt quan trọng. “Không chỉ Việt Nam mà ở nước nào cũng vậy, lực lượng lãnh đạo, nhân sự lãnh đạo sẽ đóng vai trò then chốt, quyết định. Nếu bầu một lãnh đạo không đáp ứng được yêu cầu thì trong nhiệm kỳ đó chắc chắn sẽ có nhiều thất bại" - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Ông nhấn mạnh: “Ở nước ta, Đảng lãnh đạo, sau Đảng là Ban chấp hành Trung ương, vậy nên nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ chính là vấn đề quan trọng nhất tại Đại hội XII sắp tới, làm sao phải bầu chọn được một Ban chấp hành Trung ương đủ tài đủ đức, chuẩn mực".

Cho biết mình rất tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư về việc kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những người có biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, quan liêu, đại biểu Trương Trọng Nghĩa chia sẻ: “Trong thời buổi Việt Nam hội nhập sâu rộng, nhân loại đang tiến lên như vũ bão về khoa học công nghệ, tôi cho rằng Đại hội Đảng phải chọn lựa ra những đồng chí có tư duy đổi mới, có khả năng lãnh đạo trong công cuộc hội nhập về kinh tế quốc tế, có tinh thần dân chủ với nhân dân, phải có tinh thần công bộc rất cao với nhân dân.”

Vị đại biểu TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh thêm: “Nếu cán bộ không thay đổi được tư duy, quan niệm, phong cách của họ thì sẽ cản trở sự phát triển của đất nước". Theo ông, để chọn được người có đức, có tài, trong Đảng phải có sự đấu tranh nội bộ thẳng thắn, trung thực với nhau, kiên quyết vì lợi ích của nhân dân, đất nước, không nể nang.

“Sức mạnh của một tổ chức chính là đấu tranh nội bộ để lành mạnh hóa các quan hệ trong tổ chức, từ đó chọn lựa ra những người có năng lực cao, đạo đức tốt, loại trừ những người cơ hội, những người cản trở sự phát triển. Muốn vậy phải có sự dân chủ cao trong Đảng, đặt lợi ích cao nhất của đất nước" - đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc