Hoàn thiện lại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

05:22, 15/06/2017
|
(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
 
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến khi Quy trình vận hành mới có hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 của của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm; bãi bỏ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.
 
Ngày 19/5/2017 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức cuộc họp rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. "Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và các đơn vị liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành” - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết tại cuộc họp này.
 
Tiến Vinh
 

Ý kiến bạn đọc