Hà Nội xử lý nghiêm đảng viên, cán bộ, công chức sinh con thứ ba

06:40, 19/01/2017
|

(VnMedia) - Hà Nội yêu cầu thanh tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số theo quy định…

sinh con thứ ba
Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017.

Theo kế hoạch, Thành phố đặt chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô 0,1%o so với năm 2016; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2016; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh (% số bà mẹ mang thai): 73%; Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (% số sinh): 83%; Tỷ số giới tính khi sinh: 114 trẻ trai/100 trẻ gái; Số người áp dụng biện pháp tránh thai mới: 323.440 người.

Để đạt các chỉ tiêu trên, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch về dân số chậm nhất trong tháng 1/2017, các chỉ tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, chỉ tiêu sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại năm 1017 cho các xã, phường, thị trấn. Đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch bằng và cao hơn chỉ tiêu Thành phố giao cho các quận, huyện, thị xã…

Đặc biệt, theo kế hoạch, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý các vi phạm; Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số theo quy định, nhằm tăng cường giáo dục, thuyết phục quần chúng nhân dân.

Kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế theo phân cấp, kiểm tra, giám sát định kỳ các cơ sở y tế về không lựa chọn giới tính thai nhi, các nhà sách về cung cấp các ấn phẩm lựa chọn giới tính thai nhi

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ cấp quận, huyện, thị xã, phân công các thành viên phụ trách các xã, phường, thị trấn và tập trung kiểm tra, đôn đốc xã, phường, thị trấn còn yếu kém, các xã, phường, thị trấn có tăng sinh và tăng sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc