TP.HCM: Chống tham nhũng cần "không có vòng cấm địa"

08:41, 27/09/2016
|

(VnMedia) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, quá trình thực hiện cần chú trọng cả phòng và chống với tinh thần quyết liệt, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, không có “vùng cấm địa” để tạo sự chuyển biến rõ rệt, củng cố lòng tin của nhân dân.

Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, và Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM về công tác đấu tranh PCTN và lãng phí.

Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại TP. HCM

Có dấu hiệu phạm tội thì phải tiến hành điều tra

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Thành phố cần thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa những mục tiêu, quan điểm, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về PCTN. Quá trình thực hiện cần chú trọng cả phòng và chống với tinh thần quyết liệt, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, không có “vùng cấm địa” để tạo sự chuyển biến rõ rệt, củng cố lòng tin của nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Thành ủy TP.HCM cần tập trung chỉ đạo việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các thể chế về quản lý kinh tế-xã hội phù hợp với TP.HCM để phòng ngừa và đấu tranh PCTN; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang thực hiện hiệu quả thấp; chú trọng công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người ở những vị trí và lĩnh vực công tác có nguy cơ tham nhũng cao.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN, nhất là ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý và sử dụng đất đai, quy hoạch, kiến trúc, dự án đầu tư, xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách, sử dụng tài sản công; thuế, cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp; thực hiện chính sách an sinh xã hội; công tác cán bộ.

Nâng cao năng lực, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN, lãng phí; tăng cường giám sát và chống tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Thành phố cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình tiến hành cần xác định trọng tâm, trọng điểm, tập trung xử lý những vụ mang tính tập thể, có tổ chức; xử lý kịp thời, công khai cán bộ tham nhũng, tịch thu, sung công tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.

Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vụ việc thì phải xác minh làm rõ, có dấu hiệu phạm tội thì phải tiến hành điều tra, có kết luận điều tra thì phải xem xét truy tố, có cáo trạng thì phải nghiên cứu đưa ra xét xử nghiêm minh, kịp thời”.

Cải cách hành chính: Nhiều tiêu chí không đạt yêu cầu

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã làm việc với TP.HCM về công tác cải cách hành chính (CCHC).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức tại một số nơi còn chưa nghiêm. Việc tổ chức cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực còn bất cập, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, thời gian thực hiện còn kéo dài.

Đến tháng 7/2016, TP HCM đã tinh giản được 129 người, chưa đạt tỉ lệ 1,5% theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; chỉ số CCHC năm 2015 bị tụt hạng so với các năm trước (xếp 18/63), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng tụt (6/63), chi phí không chính thức chỉ đạt 4,19 điểm (xếp 51/63 tỉnh, thành). Các chỉ số khác như chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp 47/63 tỉnh, thành, có tới 53,3% doanh nghiệp cho biết đã phải trả chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hải quan.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới của TP.HCM, Phó Thủ tướng lưu ý, Thành phố cần nỗ lực triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đột phá CCHC, tạo điều kiện cho giới trẻ khởi nghiệp tốt hơn với các chính sách hỗ trợ cụ thể về TTHC, tài chính, với sự nỗ lực của cá nhân để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo Phó Thủ tướng, cần đơn giản hoá và công khai hoá TTHC, nhất là thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, gắn CCHC với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện việc xin lỗi công dân đối với các hồ sơ trễ hẹn, xử lý nghiêm khắc và kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Bộ Chính trị; hoàn thiện tổ chức các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý công chức, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Cũng trong chiều 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở KH&ĐT Thành phố.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc