Trung ương thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự

09:47, 08/07/2016
|

(VnMedia) -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Tổng Bí thư
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị

Chiều 7/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất là Hội nghị đã nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, sau khi bầu được Quốc hội khóa XIV (2016-2021), đã tích cực chuẩn bị các phương án nhân sự để trình Hội nghị lần này. Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XII (họp tháng 3/2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu; đồng thời đã ghi phiếu giới thiệu đối với các chức danh chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu đề nghị Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV theo quy định của pháp luật.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc