Hà Nội chọn ký hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT với VNPT

16:06, 04/06/2016
|

(VnMedia) - Sáng nay (4/6), trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2016 – hợp tác đầu tư và phát triển”, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Phạm Đức Long và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

VNPT
Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Phạm Đức Long và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Theo đó, hai Bên cùng thống nhất ký kết “Hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2016 -2020” với những nội dung chủ yếu như sau:

Về mục tiêu hợp tác, bảo đảm cơ sở hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả các cơ quan nhà nước, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Đáp ứng hạ tầng kỹ thuật Viễn thông công nghệ thông tin cho các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Hà Nội.

Tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ về viễn thông và công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà thành phố Hà Nội có nhu cầu.

Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, UBND thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT tham gia thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin vào công tác quản lý của Thành phố; cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân của Thành phố.

VNPT ưu tiên triển khai cho thành phố Hà Nội các giải pháp, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất, phù hợp với thực tiễn của thành phố Hà Nội.

Hai bên cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên các vấn đề liên quan phục vụ nhiệm vụ của mỗi bên. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc quan tâm tham gia các chương trình mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của các bên nhằm hỗ trợ cụ thể, thiết thực, tăng hiệu quả thông qua hợp tác.

Các nội dung hợp tác được lãnh đạo hai bên thống nhất triển khai cụ thể trong từng giai đoạn theo chương trình hợp tác.

Nội dung hợp tác gồm 5 vấn đề chính:

Thứ nhất, về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, VNPT phối hợp, hỗ trợ thành phố Hà Nội khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan Đảng, nhà nước, nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin tại thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cam kết hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai chính quyền điện tử của Thành phố trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông của VNPT.

Trong trong lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phối hợp, hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đến khối chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

VNPT cũng sẽ cử các chuyên gia có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin để đề xuất các giải pháp phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo tiêu chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do các cơ quan Trung ương triển khai theo đúng các quy định của Nhà nước.

Về hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin , VNPT sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ thành phố Hà Nội cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với qui hoạch và định hướng của thành phố Hà Nội, bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn, an ninh thông tin; Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

Hợp tác trong trong phát triển nguồn nhân lực viễn thông và công nghệ thông tin, VNPT sẽ tạo điều kiện để các sinh viên viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hành, thực tập tại đơn vị; tiếp nhận các sinh viên giỏi về công tác tại đơn vị theo yêu cầu; phối hợp hỗ trợ trong việc nâng cao trình độ chuyên ngành viễn thông công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức thành phố Hà Nội.

Cuối cùng, trong  lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đáp ứng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin cho các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung thành phố Hà Nội. Đồng thời thành phố Hà Nội tạo điều kiện, có cơ chế phù hợp để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp cận và tham gia triển khai hoạt động tại khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội sẽ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về kế hoạch, chương trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị; Ưu tiên sử dụng các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật.

Về phía Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh chính quyền điện tử và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Cam kết tư vấn, giới thiệu và triển khai cho thành phố Hà Nội các công nghệ mới nhất, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin; Đảm bảo khả năng cung cấp hệ thống hạ tầng mạng kết nối đến các cơ quan nhà nước với chính sách và ưu đãi tốt nhất; Triển khai các chính sách ưu đãi đặc biệt cho các đơn vị nhà nước khi sử dụng các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin của VNPT. 


Ý kiến bạn đọc