Ghi hình được hơn 1 triệu lượt xe vi phạm tốc độ

06:41, 17/05/2016
|

(VnMedia) - Luỹ kế đến 30/4/2016, trên cả nước có tổng số 1.075.347 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên 1.000km là 0,234 lần/1.000km, giảm 3,89 lần so với tháng  4/2015...

vượt tốc độ

Luỹ kế đến 30/4/2016, trên cả nước có tổng số 1.075.347 lần vi phạm quá tốc độ...

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT.

Theo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tháng 4/2016 bình quân là 74,0%.

Về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương, trong tháng 4/2016, cả nước có tổng số 123.815 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên 1.000km là 0,093 lần/1.000km, giảm 4,7 lần/1.000km so với tháng 4/2015.

Luỹ kế đến 30/4/2016, trên cả nước có tổng số 1.075.347 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên 1.000km là 0,234 lần/1.000km, giảm 3,89 lần so với tháng  4/2015.

Các Sở GTVT đã xử lý 856 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 805 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh là 1 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 50 xe).

Lũy kế đến hết tháng 4/2016 các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 2.047 phương tiện.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải; Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015, trong đó lưu ý kiểm tra giám sát việc chấp hành đối với các xe đã thu hồi phù hiệu. Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ GSHT để so sánh trước khi quyết định xử lý.


Ý kiến bạn đọc